ආර්ථිකය ක්‍රියාවලියේ දායකත්වයට මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික තවත් පහළට

ආර්ථිකය ක්‍රියාවලියේ දායකත්වයට මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික තවත් පහළට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අද (2020 මැයි

Read more

ඩයලොග් සමාගම Diriya.lk හඳුන්වා දෙයි

ඩයලොග් සමාගම Diriya.lk හඳුන්වා දෙයි ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම සිදු කරන තිරසාරත්ව සහ සමාජ නවෝත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස Diriya.lk නමින් නව

Read more

දේශීය නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට හා විදෙස් නැව් භාණ්ඩ මෙහෙයුම් සඳහා නව ක්‍රියාපටිපාටියක්

දේශීය නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට හා විදෙස් නැව් භාණ්ඩ මෙහෙයුම් සඳහා නව ක්‍රියාපටිපාටියක් කොවිඩ්-19 වසංගත කාලසීමාව තුළදී දේශීය නැව් භාණ්ඩ (LCL-Cargo)

Read more

“දේශීය සම්පත් යොදා ගෙන සකසන අපේම මාවතකින් ගොඩ ආ හැකියි” – අබාන් පෙස්ටොන්ජී

“දේශීය සම්පත් යොදා ගෙන සකසන අපේම මාවතකින් ගොඩ ආ හැකියි” – අබාන් පෙස්ටොන්ජී ශ්‍රී ලංකාව සතු මෙතෙක් භාවිත නොකළ සහ

Read more

හිටපු මහ බැංකු අධිපති කුමාරස්වාමි යළිත් ටෝකියෝ සිමෙන්ති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

හිටපු මහ බැංකු අධිපති කුමාරස්වාමි යළිත් ටෝකියෝ සිමෙන්ති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපතිවරයෙකු වන ආචාර්ය ඉන්ද්‍රිජිත් කුමාරස්වාමි

Read more