ලොව සිව්වැනි ධනවතා ගුවන් සමාගම්වල තිබූ සිය කොටස් විකුණයි

ලොව සිව්වැනි ධනවතා ගුවන් සමාගම්වල තිබූ සිය කොටස් විකුණයි ලොව සිව්වැනියට ඉහළම වත්කමක් හිමි පුද්ගලයා වන වොරන් බෙෆට් සිය Berkshire Hathaway සමාගම

Read more

ලංකා සතොසට නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු සොයයි

ලංකා සතොසට නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු සොයයි රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක දැවැන්තම සිල්ලර වෙළෙඳ සැල් ජාලය වන ‘සතොස’ අලෙවි සැල හිමි

Read more

කොවිඩ්-19 හමුවේත් එලිෆන්ට් හවුස් ශක්තිමත් මුදල් ස්ථාවරයකලු

කොවිඩ්-19 හමුවේත් එලිෆන්ට් හවුස් ශක්තිමත් මුදල් ස්ථාවරයකලු කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමගම රට තුළ පැනවූ ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් සිය නිෂ්පාදන කටයුතු

Read more

කාර්යාල විෂබීජහරණයට නැනෝතාක්ෂණ ආයතනයෙන් එන NanoSterile ආලේපනය

කාර්යාල විෂබීජහරණයට නැනෝතාක්ෂණ ආයතනයෙන් එන NanoSterile ආලේපනය කාර්යාල, ව්‍යාපාර, හෝටල්, බැංකු සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ඇතුළු ජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන

Read more