විදේශ සබදතා අමාත්‍යාංශය ‘CONTACT SRI LANKA’ දියත් කරයි

විදේශ සබදතා අමාත්‍යාංශය ‘CONTACT SRI LANKA’ දියත් කරයි COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත්ව සිටින අධ්‍යාපන, රැකියා හෝ වෙනත් කරුණු සදහා

Read more

සංචාරකයන් 18,039කට මව් රටවලට යාමට පහසුකම් සැලසේ

සංචාරකයන් 18,039කට මව් රටවලට යාමට පහසුකම් සැලසේ COVID-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමග දැනට මෙරට තුළ පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් අපහසුතාවට

Read more

නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සියල්ල වසා දැමේ! සේවකයන්ට ගම් වෙත යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම්

නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සියල්ල වසා දැමේ! සේවකයන්ට ගම් වෙත යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම් දිවයින පුරා පිහිටි නිදහස් වෙළද කලාප සියල්ලම නැවත

Read more

බැංකු සහ රක්ෂණ ආයතන විවෘත කර තැබිය යුතු බවට ජනපතිගෙන් නියමයක්

බැංකු සහ රක්ෂණ ආයතන විවෘත කර තැබිය යුතු බවට ජනපතිගෙන් නියමයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු, වාණිජ බැංකු, රක්ෂණ සේවා සහ

Read more

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය ගැන රජය අවධානයෙන්ලු

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය ගැන රජය අවධානයෙන්ලු ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලය අතරතුර නිවෙස්වලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නිසි ප්‍රමිතියෙන් හා නිසි මිලට අලෙවි

Read more

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මලු නොවේ, සතියකට පවුලකට රුපියල් 5,000ක් දෙන්න – ආචාර්ය. හර්ෂ

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මලු නොවේ, සතියකට පවුලකට රුපියල් 5,000ක් දෙන්න – ආචාර්ය. හර්ෂ COVID-19 වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් රට තුළ උද්ගතව ඇති

Read more

Nike සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ආරක්ෂක මුහුණු ආවරණයක් හඳුන්වා දෙයි

Nike සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ආරක්ෂක මුහුණු ආවරණයක් හඳුන්වා දෙයි ක්‍රීඩා උපකරණ නිෂ්පාදනයේ ලොව ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි Nike

Read more

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අන්තර්ජාල අලෙවිකරුවන්ට නිවේදනයක්

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අන්තර්ජාල අලෙවිකරුවන්ට නිවේදනයක් COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රට තුළ උද්ගත වී ඇති හදිසි තත්ත්වය වාසියක් කරගනිමින් වැඩි මිලට

Read more