නැති වූ දුරකතන ගැන පැමිණිලි කිරීමට TRC සහ පොලිසිය එක්ව iNeedPolice හඳුන්වා දෙයි

නැති වූ දුරකතන ගැන පැමිණිලි කිරීමට TRC සහ පොලිසිය එක්ව iNeedPolice හඳුන්වා දෙයි යම් කිසි අවස්ථාවකදී අපගේ ජංගම දුරකතන නැති වීමට හෝ සොරා ගැනීමකට

Read more

2021 ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලිය නොවැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේදී

2021 ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලිය නොවැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේදී මීළග ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලිය (Mrs. World 2021) මේ වසරේ නොවැම්බර්

Read more

සිනමන් ලයිෆ්හි ඉදිකිරීම්වල අලුත්ම තත්ත්වය

සිනමන් ලයිෆ්හි ඉදිකිරීම්වල අලුත්ම තත්ත්වය ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගමට අයත් “සිනමන් හෝටල් පෞද්ගලික සමාගම” මගින් සිදු කරන “සිනමන් ලයිෆ්”

Read more

වැලිඔය කර්මාන්තපුරය සදහා රුපියල් මිලියන 272.5ක ආයෝජන

වැලිඔය කර්මාන්තපුරය සදහා රුපියල් මිලියන 272.5ක ආයෝජන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයට අයත් සම්පත්නුවර ප්‍රාදේශී ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි වැලිඔය කර්මාන්තපුරය හරහා ඉදිරියේදී එම

Read more

ඩයලොග් සමාගම “සයුරු” දියත් කරයි

ඩයලොග් සමාගම “සයුරු” දියත්  කරයි වෙරළාසන්න කලාපයේ වෙසෙන ධීවර ප්‍රජාවට එස්.එම්.එස්. සහ හඬ පණිවුඩ පදනම් කරගත් නව කාලගුණික සහ අනතුරු ඇඟවීමේ

Read more

සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා සංචාරකයන්ට මෙරටට ගොඩබැසීම තහනම් කෙරේ

සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා සංචාරකයන්ට මෙරටට ගොඩබැසීම තහනම් කෙරේ සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා හරහා පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන්ට කිසිදු අවස්ථාවකදී මෙරටට ගොඩබැසීමට අවසරය

Read more

ජාතික ව්‍යවසාය සංසදය එළි දැක්වෙයි

ජාතික ව්‍යවසාය සංසදය එළි දැක්වෙයි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික ව්‍යවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

Read more