චමත් මුණසිංහ AMW කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ප්‍රධාන විධායක ධූරයට

චමත් මුණසිංහ AMW කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ප්‍රධාන විධායක ධූරයට AMW කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස මෙරට

Read more

තවමත් හොඳ සබඳතා නොමැති රටකට 5G ප්‍රථිපලදායක නැහැ – TRC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

තවමත් හොඳ සබඳතා නොමැති රටකට 5G ප්‍රථිපලදායක නැහැ – TRC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවතම 5G සන්නිවේදන තාක්ෂණය ස්ථාපිත

Read more

නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු අලු සඳහා සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක්

නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු අලු සඳහා සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් නොරොච්චෝලේ පිහිටි ගල් අඟුරු බලාගාරයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය සදහා යොදා ගන්නා ගල්

Read more