ජපාන ඉතිහාසයේ විශාලතම සහන පැකේජය COVID-19 වෙනුවෙන්

ජපාන ඉතිහාසයේ විශාලතම සහන පැකේජය COVID-19 වෙනුවෙන් COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් කඩා වැටී ඇති ජපාන ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීම සඳහා එරට ඉතිහාසය

Read more

ඇට්ලස් වෙතින් හෝමාගම රෝහලේ COVID-19 ඒකකයට ස්වයංක්‍රීය නියමු රොබෝවක්

ඇට්ලස් වෙතින් හෝමාගම COVID-19 ඒකකයට ස්වයංක්‍රීය නියමු රොබෝවක් හේමාස් සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ඇට්ලස් ඇක්සිලියා පීඑල්සී සමාගම විසින් මෙරටදී

Read more

පැල්වත්ත ඩේරි COVID-19 අතරදීත් කිරි එකතු කිරීම දිගටම කරනවාලු

පැල්වත්ත ඩේරි COVID-19 අතරදීත් කිරි එකතු කිරීම දිගටම කරනවාලු රට තුළ ව්‍යාප්තව ඇති COVID-19 වසංගත තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුවද කිරි ගොවීන්ගෙන්

Read more

වසර 25ක ඉතිහාසයේ පළමුවරට LMD නියමිත දිනට කලින් නිකුත් වෙයි

වසර 25ක ඉතිහාසයේ පළමුවරට LMD නියමිත දිනට කලින් නිකුත් වෙයි මෙරට තුළ මුද්‍රණය කර ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන මුල් පෙළේ ව්‍යාපාරික

Read more

බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකයන්ට මෙරටින් හැකි විගස පිටත්වන ලෙස නිවේදන

බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකයන්ට මෙරටින් හැකි විගස පිටත්වන ලෙස නිවේදන ශ්‍රී ලංකාව තුළ රැඳී සිටින බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සංචාරකයන්ට වහාම මෙරටින් පිටත් වන

Read more