කොමර්ෂල් බැංකුවත් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම කල් දමයි

කොමර්ෂල් බැංකුවත් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම කල් දමයි කොමර්ෂල් බැංකුව ලබන මාර්තු 30 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සිය 51 වැනි

Read more

අරලිය සහල් හිමි ඩඩ්ලි සිරිසේනගෙන් වැලිකන්ද රෝහලට උපකරණ

අරලිය සහල් හිමි ඩඩ්ලි සිරිසේනගෙන් වැලිකන්ද රෝහලට උපකරණ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකන්ද රජයේ රෝහලේ පිහිටුවා ඇති කොරෝනා රෝගීන් නිරෝධායනය කරන වාට්ටු

Read more

IWS ආතර් සේනානායක සිය හෙලිකොප්ටර් මගින් පිරිත් පැන් ඉසියි

IWS ආතර් සේනානායක සිය හෙලිකොප්ටර් මගින් පිරිත් පැන් ඉසියි පසුගිය සති දෙක පුරා ශ්‍රී දළදා මාලිගායේ සිට පිරිත් කෙරූ පිරිත්

Read more