හෙට දහවල් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට එන ගුවන් යානයකට ශ්‍රී ලංකන් වෙත විශේෂ අවසරයක්

හෙට දහවල් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට එන ගුවන් යානයකට ශ්‍රී ලංකන් වෙත විශේෂ අවසරයක් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට කොළඹ කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත

Read more

කොන්දේසි රැසක් මැද COVID-19 පරීක්ෂාව පෞද්ගලික රෝහල් වෙතත්

කොන්දේසි රැසක් මැද COVID-19 පරීක්ෂාව පෞද්ගලික රෝහල් වෙතත් නව කොරෝනා වෛරසය හෙවත් COVID-19 වෛරසය හඳුනාගැනීම සඳහා සිදු කරන PCR පරීක්ෂාව

Read more

ආනයනික මුඛ ආවරණ සහ විෂබීජ නාශක බදුවලින් නිදහස්

ආනයනික මුඛ ආවරණ සහ විෂබීජ නාශක බදුවලින් නිදහස් ආනයනික මුඛ ආවරණ සහ ආනයනික විෂබීජ නාශක සඳහා මෙතෙක් අය කෙරුණු තීරු

Read more

නිවාඩු දින තුනේදී සිය කටයුතුවලට බාධා නොවීමට මහ බැංකුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග

නිවාඩු දින තුනේදී සිය කටයුතුවලට බාධා නොවීමට මහ බැංකුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති විශේෂ නිවාඩු දින තුන

Read more

කාර්ගිල්ස් ‘සැමන්’ රාක්කවලින් ඉවත් කරයි

කාර්ගිල්ස් ‘සැමන්’ රාක්කවලින් ඉවත් කරයි ජනාධිපතිවරයා විසින් වෙළෙඳ පොළෙහි ඇති සැමන් නිෂ්පාදන සඳහා රුපියල් 100ක උපරිම පාලන මිලක් නියම කිරීමත්

Read more