කෝවිඩ්-19 න් රට රකින ලෙස ඉල්ලා ‘වඳිමු ශ්‍රී ලංකා’ ගීතය එළි දකී

කෝවිඩ්-19න් රට රකින ලෙස ඉල්ලා ‘වඳිමු ශ්‍රී ලංකා’ ගීතය එළි දකී කෝවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් රට පත්ව තිබෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වයෙන්

Read more

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායෙන් තීරණ හතක්

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වන ජනපති කාර්ය සාධක බලකායෙන් තීරණ හතක් කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයට මුහුණදීම සඳහා ක්‍රියාත්මක අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ

Read more

පෞද්ගලික බැංකුත් ජංගම ATM පහසුකම් දීමට සූදානමින්ලු?

පෞද්ගලික බැංකුත් ජංගම ATM පහසුකම් දීමට සූදානමින්ලු? COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සලකා බලා  පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු

Read more

Takas.lk එළවළු ඩිලිවරි අරඹයි

Takas.lk එළවළු ඩිලිවරි අරඹයි අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ අලෙවි කරන මෙරට සුප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවියක් වන Takas.lk වෙබ් අඩවියත් පාරිභෝගිකයන් වෙත එළවලු

Read more

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 475ක් ඉන්දියාවේ ආරක්ෂිතව සිටිනවාලු

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 475ක් ඉන්දියාවේ ආරක්ෂිතව සිටිනවාලු ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 700කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්දියාවේ විවිධ ප්‍රාන්තවල තවමත් රැඳී සිටින බවට

Read more

ජෝන් කීල්ස් ෆවුන්ඩේෂන් වෙතින් IDH රෝහලට අණුක වෛරස අධ්‍යයන විද්‍යා පරීක්ෂණාගාරයක්

ජෝන් කීල්ස් ෆවුන්ඩේෂන් වෙතින් IDH රෝහලට අණුක වෛරස අධ්‍යයන විද්‍යා පරීක්ෂණාගාරයක් ජෝන් කීල්ස් සමූහයට අයත් ජෝන් කීල්ස් ෆවුන්ඩේෂන් (John keels

Read more