ඩයලොග් සමාගම VSIS මිලදී ගනියි

ඩයලොග් සමාගම VSIS මිලදී ගනියි ඩයලොග් ආසියාටා පීඑල්සී සමාගමට පූර්ණ අනුබද්ධිත ඩයලොග් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නෙට්වර්ක්ස් (පෞද්ගලික) සමාගම මගින් තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සපයන මෙරට

Read more

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය ආසන්නයේ NLDB අලෙවි සැලක් විවෘත කෙරේ

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය ආසන්නයේ NLDB අලෙවි සැලක් විවෘත කෙරේ හම්බන්තොට රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය නැරඹීමට පැමිණෙන පිරිස් ඉලක්ක කරගනිමින් නව NLDB අලෙවි සැලක් පසුගියදා විවෘත

Read more

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විකාශන හිමිකම් සඳහා යළිත් ලංසු කැඳවීමේ තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විකාශන හිමිකම් සඳහා යළිත් ලංසු කැඳවීමේ තීරණයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉදිරි වසර තුනක කාලයකදී මෙරටදී සහභාගි

Read more

මත්තලට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට ගුවන් සමාගම් රැසක් කැමැත්ත පළ කරයි

මත්තලට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට ගුවන් සමාගම් රැසක් කැමැත්ත පළ කරයි මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත යළිත් සිය ගුවන් සේවා

Read more

විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉවතට

විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉවතට ශ්‍රී ලංකා විනිමය හා සුරැකුම් පත් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි

Read more

පාරම්පරික දියතරිප්පු ඇස් කණ්නාඩි ළගදීම විෂන් කෙයා අලෙවි සැල්වල

පාරම්පරික දියතරිප්පු ඇස් කණ්නාඩි ළගදීම විෂන් කෙයා අලෙවි සැල්වල මෙරට පාරම්පරික දියතරිප්පු ඇස් කණ්නාඩි කර්මාන්තය නගා සිටුවමින් එම නිෂ්පාදන මෙරට

Read more