ට්‍රින්කෝ බ්ලූ බයි සිනමන් හෝටලය නිරෝධායනයට දීමට JKH කැමැත්ත

ට්‍රින්කෝ බ්ලූ බයි සිනමන් හෝටලය නිරෝධායනයට දීමට JKH කැමැත්ත ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම වෙත අයත් සිනමන් හෝටල් සමූහය යටතේ

Read more

COVID-19 එරෙහි සටනට ධම්මික පෙරේරාගෙන් රු.මිලියන 70 ක්

COVID-19 එරෙහි සටනට ධම්මික පෙරේරාගෙන් රු.මිලියන 70 ක් මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින COVID-19 වසංගතයට එරෙහි සටන සඳහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය

Read more

විදෙස් සංචාරකයෝ 30,000කට ආසන්න පිරිසක් තවමත් මෙරට

විදෙස් සංචාරකයෝ 30,000කට ආසන්න පිරිසක් තවමත් මෙරට විදෙස් සංචාරකයෝ 29,673 ක ප්‍රමාණයක් ඊයේ දිනය වනවිට මෙරට තුළ රැඳී සිටින බව

Read more

දිලිත්ගේ – වරුණිගේ ‘සිට්‍රස් වස්කඩුව’ COVID-19 නිරෝධායනයට

දිලිත්ගේ – වරුණිගේ ‘සිට්‍රස් වස්කඩුව’ COVID-19 නිරෝධායනයට මෙරට තරු පන්තියේ හෝටලයක් වන සිට්‍රස් සමූහයට අයත් සිට්‍රස් ලෙෂර්හි ‘සිට්‍රස් වස්කඩුව’ හෝටලය

Read more

ඇඳිරි නීතිය නිසා මුද්‍රණය නැවතුණු සති අන්ත ඉරිදා පුවත්පත්

ඇඳිරි නීතිය නිසා මුද්‍රණය නැවතුණු සති අන්ත ඉරිදා පුවත්පත් ඊයේ පෙරවරුවේදී රජය ගත් තීරණයකට අනුව සිකුරාදා පස්වරු 6.00 සිට සඳදා

Read more

ඩේටා පහසුකම් වැඩි කරන්නැයි TRCය දුරකතන සමාගම් වෙත උපදෙස් දීලා

ඩේටා පහසුකම් වැඩි කරන්නැයි TRCය දුරකතන සමාගම් වෙත  උපදෙස් දීලා රජය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති නිවසේ සිට රාජකාරි කටයුතු

Read more

සිංගප්පූරුවේ තෙමාසෙක් පදනමෙන් COVID-19 පරීක්ෂණ කට්ටල 5000ක්

සිංගප්පූරුවේ තෙමාසෙක් පදනමෙන් COVID-19 පරීක්ෂණ කට්ටල 5000ක් මෙරට තුළ ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමග, ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා

Read more

සංචාරකයන් වෙනුවෙන්‘ ‘1912’ හදිසි දුරකතන අංකයක්

සංචාරකයන් වෙනුවෙන්‘ ‘1912’ හදිසි දුරකතන අංකයක් COVID – 19 වසංගතයත් සමග රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හමුවේ මෙරට සිටින සංචාරකයන්

Read more