ශ්‍රී ලංකන් සිය අවසන් මෙහෙයුමත් නිමා කරයි

ශ්‍රී ලංකන් සිය අවසන් මෙහෙයුමත් නිමා කරයි COVID -19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තවීම හේතුවෙන් මෙරටට සිදු කරන ගුවන් මෙහෙයුම් සීමා කිරීමට ශ්‍රී

Read more

කඩුවෙල නගරාධිපතිත් වියළි ආහාර පාර්සල් ගසයි

කඩුවෙල නගරාධිපතිත් වියළි ආහාර පාර්සල් ගසයි රජය විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වෙත දින තුනක් පුරා පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් කඩුවෙල

Read more

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළත් හෙට බැංකු විවෘත නොකිරීමේ තීරණයක්

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළත් හෙට බැංකු විවෘත නොකිරීමේ තීරණයක් හෙට (මාර්තු 23) පෙරවරු 6.00ට කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක

Read more

COVID-19 නිසා බෝයිං ලාභාංශ ගෙවීම අත්හිටුවීමට තීරණය කරයි

COVID-19 නිසා බෝයිං සමාගම ලාභාංශ ගෙවීම අත්හිටුවීමට තීරණය කරයි එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි ලොව සුප්‍රසිද්ධ ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගමක් වන බෝයිං

Read more

ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළ වහාම අඩුආදායම් ලාභීන්ට රු.500 සහ 1,000 අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මලු

ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළ වහාම අඩුආදායම් ලාභීන්ට රු.500 සහ 1,000 අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මලු COVID-19 වසංගත ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා කොළඹ, ගම්පහ සහ

Read more

COVID-19 රෝගීන් වෙනුවෙන් ‘ඇමෙරිකානු හඬ’ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලත්?

COVID-19 රෝගීන් වෙනුවෙන් ‘ඇමෙරිකානු හඬ’ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලත්? රට තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇති COVID-19 වසංගතය ආසාදනය වන රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා

Read more