ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය චීනය වෙත ගුවන් ගමන් වාර අඩු කරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය චීනය වෙත ගුවන් ගමන් වාර අඩු කරයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මගින් චීනයේ නගර කිහිපයක් වෙත

Read more

යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා සභාපති පුටුව හජාර් අලාෆිෆි වෙත

යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා සභාපති පුටුව හජාර් අලාෆිෆි වෙත යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ නව සභාපතිනිය ලෙස හජාර් අලාෆිෆි පත්වීම් ලැබ ඇතැයි

Read more

Alliance Air ගුවන් සේවයට යාපනයට ඒමට ඉන්දීය රජයේ අනුමැතිය

Alliance Air ගුවන් සේවයට යාපනයට ඒමට ඉන්දීය රජයේ අනුමැතිය ඉන්දියාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන එයාර් ඉන්දියා සමාගමේ පරිපාලිත සමාගමක් වන Alliance Air ගුවන්

Read more

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ නව සභාපති ලෙස මනිල් ජයසිංහ මහතා පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ නව සභාපති ලෙස මනිල් ජයසිංහ මහතා පත්වෙයි ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (CA Sri Lanka)

Read more

ලකී ලංකා සමාගමත් රජයේ SME ණය සහන පැකේජය සහාය ඉල්ලලා

ලකී ලංකා සමාගමත් රජයේ SME ණය සහන පැකේජය සහාය ඉල්ලලා ලකී ලංකා යෝගට් ඇතුළු කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කරන ලකී

Read more

ශ්‍රී ලංකන්හි ආසන්නතම වංචාව රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි ඇති අයහපත් කළමනාකරණයට තවත් උදාහරණයක් – ඇඩ්වොකාටා බුද්ධි මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකන්හි ආසන්නතම වංචාව රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි ඇති අයහපත් කළමනාකරණයට තවත් උදාහරණයක් – ඇඩ්වොකාටා බුද්ධි මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු

Read more

ලෝක බැංකු දකුණු ආසියානු කලාපීය උප සභාපති හාට්විග් ශේෆර් සිව් දින සංචාරය නිමා කරයි

ලෝක බැංකු දකුණු ආසියානු කලාපීය උප සභාපති හාට්විග් ශේෆර් සිව් දින සංචාරය නිමා කරයි සිව් දින සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි

Read more