සුප්‍රීම් ටීවී විකාශයෙන් TV Lanka ඩිජිටල් විකාශයට බාධා

සුප්‍රීම් ටීවී විකාශයෙන් TV Lanka ඩිජිටල් විකාශයට බාධා  ටෙලිවිෂන් ඇන්ඩ් රේඩියෝ නෙට්වර්ක්ස් පෞද්ගලික සමාගම මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන TV Lanka Digital TV රූපවාහිනි සේවාව

Read more

ටෙලිකොම් සභාපති පුටුව නොලැබුණු නිමල් පෙරේරාට හොටෙල් ඩිවෙලොපර්ස් සභාපති පුටුව හිමිවෙයි

ටෙලිකොම් සභාපති පුටුව නොලැබුණු නිමල් පෙරේරාට හොටෙල් ඩිවෙලොපර්ස් සභාපති පුටුව හිමිවෙයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන නිමල් පෙරේරා මහතා

Read more

කොළඹ වරායට CCTV කැමරා සවි කිරීමට යයි

කොළඹ වරායට CCTV කැමරා සවි කිරීමට යයි සමස්ත කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයම ආවරණය වන පරිදි නව අනුකලන ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක් (CCTV) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා

Read more

පළතුරු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැපයුම් කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවීමට ඩෙන්මාර්ක ආයෝජනයක්

පළතුරු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැපයුම් කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවීමට ඩෙන්මාර්ක ආයෝජනයක්  පළතුරු ආශ්‍රිත සැපයුම් කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීම සදහා ඩෙන්මාර්ක ආයෝජකයෙකු වෙත පන්නල කාර්මික ජනපදයෙන්

Read more

මෙරට කෘෂි අපනයන වෙත කුර්දිස්තානයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක්

මෙරට කෘෂි අපනයන වෙත කුර්දිස්තානයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන සඳහා කුර්දිස්තානය තුළ වැඩි ඉඩක් ලබා දිය හැකි බව

Read more

භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා නිදහසට ගස් සිටුවයි

භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා නිදහසට ගස් සිටුවයි 72 වැනි නිදහස් දින උළෙලට සමගාමී ලෙස සියලු අමාත්‍යාංශවල සහභාගිත්වයෙන් සිදුකරන රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ

Read more

ගොවි නිෂ්පාදන අලෙවිය පහසු කරන “ගොවිපොළ” ඇප් වැඩසටහන

ගොවි නිෂ්පාදන අලෙවිය පහසු කරන “ගොවිපොළ” ඇප් වැඩසටහන මෙරට කෘෂිකර්මාන්තය නව්‍යකරණය කිරීම සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමේ වැඩසටහන (TAMAP) යටතේ

Read more