මෙරට ඛනිජ වැලි සඳහා අගය එකතු කිරීමට රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වයක්

මෙරට ඛනිජ වැලි සඳහා අගය එකතු කිරීමට රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වයක්  ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය මගින් කැණීම් කර සපයනු ලබන

Read more

HNB ෆිනෑන්ස් මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව ලබන සඳුදා

HNB ෆිනෑන්ස් මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව ලබන සඳුදා හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගක් වන HNB ෆිනෑන්ස්හි මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් ලබන සඳුදා

Read more

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ආහාර රසායනාගාරයක්

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ආහාර රසායනාගාරයක් මෙරට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදකයන්ට සිට ආහාරවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කර ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති

Read more

ශිරාණි ජයසේකර වැලිබල් වන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

ශිරාණි ජයසේකර වැලිබල් වන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එල්.බී. ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීහි සභාපතිනියක ලෙස කටයුතු කළ ශිරාණි ජයසේකර මහත්මිය වැලිබල් වන් පීඑල්සී සමාගමේ

Read more

රාජසන්තක වැලි හා දැව මේ වසරේදී ආගමික ස්ථාන සඳහා පමණයි

රාජසන්තක වැලි හා දැව මේ වසරේදී ආගමික ස්ථාන සඳහා පමණයි දිවයින පුරා පිහිටි අධිකරණ මගින් රාජසන්තක කෙරුණු වැලි හා දැව

Read more

මැඩ්රිඩ් ප්‍රොටොකෝලයට අනුගතවීමට මෙරට බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනයට

මැඩ්රිඩ් ප්‍රොටොකෝලයට අනුගතවීමට මෙරට බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනයට 2003 අංක 36 දරණ මෙරට බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනය කිරිම සඳහා කැබිනට්

Read more

EPF දායක මුදල බැරවූ බවට ලක්ෂ 26කට SMS පණිවුඩ

EPF දායක මුදල බැරවූ බවට ලක්ෂ 26කට SMS පණිවුඩ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ (EPF) සාමාජිකයන්ට  තම මාසික දායක මුදල ගිණුම් ගත වීම පිළිබඳව ක්ෂණිකව

Read more