උතුරු හා උතුරු මැද පළාත්වල ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පහසුකම රු. 60,000 දක්වා ඉහළට

උතුරු හා උතුරු මැද පළාත්වල ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පහසුකම රු. 60,000 දක්වා ඉහළට විවිධ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වෙතින් ලබා ගෙන ඇති

Read more

ජෙහාන් ප්‍රසන්න අමරතුංග පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති පුටුවෙන් ඉවත් වෙයි

ජෙහාන් ප්‍රසන්න අමරතුංග පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති පුටුවෙන් ඉවත් වෙයි මහජන බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධව ක්‍රියාත්මක වන People’s Insurance PLC සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු

Read more

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ශිල්පීන්ට සහන මිලට රත්‍රන්

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ශිල්පීන්ට සහන මිලට රත්‍රන් දිවයින පුරා සිටින  මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ශිල්පීන් සඳහා සහන මිලට රත්‍රන් ලබා දීමේ

Read more

UBER නව ආරක්ෂක ක්‍රමවේද තුනක් හඳුන්වාදීමට යයි

UBER නව ආරක්ෂක ක්‍රමවේද තුනක් හඳුන්වාදීමට යයි UBER සේවාව සමග සම්බන්ධවී සිටින රියදුරන්ගේ මෙන්ම පාරිභෝගිකයන්ගේද ආරක්ෂාව සඳහා ඉදිරියේදී නව ආරක්ෂක විශේෂාංග කිහිපයක්

Read more

පොඩි මැණිකේ දුම්රිය අද සිට අලුත් වෙයි

පොඩි මැණිකේ දුම්රිය අද සිට අලුත් වෙයි කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පොඩි මැණිකේ අධිවේගී දුම්රිය සදහා නවතම S14 DEMUs මාදිලියේ

Read more