කෝසල සුරංග විමලසිරි The Finance හි ප්‍රධාන විධායක ධුරයට

කෝසල සුරංග විමලසිරි The Finance හි ප්‍රධාන විධායක ධුරයට ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී සමාගමේ හිටපු වැඩබලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ

Read more

සංචාරක සංවර්ධන බද්ධ ගෙවීමට තවත් මාස 4ක සහන කාලයක්

සංචාරක සංවර්ධන බද්ධ ගෙවීමට තවත් මාස 4ක සහන කාලයක් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක ආයතනවලින් අය කර ගන්නා සංචාරක බද්ධ

Read more

2019 දෙවැනි අර්ධයේදී කොළඹ ඉඩම් වටිනාකම තවත් වැඩිවෙලා

2019 දෙවැනි අර්ධයේදී කොළඹ ඉඩම් වටිනාකම තවත් වැඩිවෙලා පසුගිය 2019 වසරේ දෙවැනි අර්ධය තුළදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකයේ වටිනාකම

Read more

කොමර්ෂල් බැංකු සභාපති කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ අගයයි

කොමර්ෂල් බැංකු සභාපති කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ අගයයි කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ලැයිස්තුගත සමාගමක් බවට පත්වීම නිසා කොමර්ෂල් බැන්ක් ඔෆ් සිලෝන්

Read more

මෙරට ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ප්‍රධානී ධුරය චීන ජාතිකයෙකුට

මෙරට ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ප්‍රධානී ධුරය චීන ජාතිකයෙකුට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මෙරට නව අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස චෙන් චෙන් මහතා පත් කර

Read more

ඉන්දියාවේ Go Air මාර්තු 20 සිට කොළඹට ඍජු ගුවන් ගමන් අරඹයි

ඉන්දියාවේ Go Air මාර්තු 20 සිට කොළඹට ඍජු ගුවන් ගමන් අරඹයි ඉන්දියාවේ Go Air ගුවන් සමාගම ලබන මාර්තු 20 වැනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත

Read more

කොළඹ වරාය නගරයට තවත් මාස හයකින් කෘත්‍රිම වෙරළක්

කොළඹ වරාය නගරයට තවත් මාස හයකින් කෘත්‍රිම වෙරළක්  කොළඹ  වරාය නගරය ලොව පිළිගත් පරිසර කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් අනුව සකස් කිරීමේ මූලික අදියරක්

Read more