ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තවත් ඩොලර් මිලියන 50ක ණය ආධාර

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තවත් ඩොලර් මිලියන 50ක ණය ආධාර ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලංකා

Read more

ඇමෙරිකාවේ Popeyes® ලබන ජූනියේ ලංකාවට

ඇමෙරිකාවේ Popeyes® ලබන ජූනියේ ලංකාවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක බහුජාතික කෙටි ආහාර සපයන ආපනශාලා ජාලයක් වන Popeyes® මේ වසරේ ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී

Read more

පෑන් ඒෂියා ප්‍රාථමික අලෙවි ගනුදෙනු තවත් මාස හයකට අත්හිටුවෙයි

පෑන් ඒෂියා ප්‍රාථමික අලෙවි ගනුදෙනු තවත් මාස හයකට අත්හිටුවෙයි පෑන් ඒෂියා බෑන්කිංන් කෝපරේෂන් පීඑල්සී සමාගම, රජයේ සුරැකුම්පත් මත ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු

Read more

SPAR Sri Lanka මීළග සාමාජිකයා 20 වැනිදා මාළඹේදී විවෘත වෙයි

SPAR Sri Lanka මීළග සාමාජිකයා 20 වැනිදා මාළඹේදී විවෘත වෙයි නෙදර්ලන්තය මූලස්ථානය කරගත් ජාත්‍යන්තර සුපිරි වෙළෙඳ සැල් ජාලයක් වන SPAR International හි මෙරට

Read more

සංචාරක කාර්ය සාධක බලකායේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකැසීමේදී වනජීවී, පුරාවිද්‍යා, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත ප්‍රධානත්වය

සංචාරක කාර්ය සාධක බලකායේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකැසීමේදී වනජීවී, පුරාවිද්‍යා, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත ප්‍රධානත්වය  මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා

Read more

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේදී යුද හමුදාවේ සහාය

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේදී යුද හමුදාවේ සහාය මෙවර මහ කන්නයේදී ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමේ කටයුත්ත සඳහා යුද හමුදාව වී

Read more