වසරේ අමතර දිනයට ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාගම් දෙකක් තරගයට

වසරේ අමතර දිනයට ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාගම් දෙකක් තරගයට 2020 වසර අධික අවුරුද්දක් වීමත් සමගින්ම ලැබී ඇති පෙබරවාරි 29 අමතර දිනය සිය

Read more

පැවැති රජය ජීප් රියදුරන්ට දුන් ස්වභාව ධර්ම අර්ථ නිරූපණය මේ රජය යටතේත් එලෙසින්ම

පැවැති රජය ජීප් රියදුරන්ට දුන් ස්වභාව ධර්ම අර්ථ නිරූපණය මේ රජය යටතේත් එලෙසින්ම ජාතික උද්‍යානවල ජීප් රථ රියදුරන් සඳහා පැවැත්වූ

Read more

ක්‍රිකට් තරග විකාශන අයිතිය ගැන ක්‍රීඩා ඇමති තීරණය අද

ක්‍රිකට් තරග විකාශන අයිතිය ගැන ක්‍රීඩා ඇමති තීරණය අද ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙරටදී සහභාගි වන ක්‍රිකට් තරගවල ජාත්‍යන්තර

Read more

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නව අධ්‍යක්ෂවරුන් සිව් දෙනෙක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නව අධ්‍යක්ෂවරුන් සිව් දෙනෙක් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ සඳහා නව අධ්‍යක්ෂවරුන් සිව් දෙනෙකු පත්

Read more