ශ්‍රී ලංකන් වෙතින් සිංගප්පූරුවේ Jewel Changi ගුවන් තොටුපොළේදී සංස්කෘතික සංදර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකන් වෙතින් සිංගප්පූරුවේ Jewel Changi ගුවන් තොටුපොළේදී සංස්කෘතික සංදර්ශනයක්  Visit Sri Lanka 2020 ප්‍රවර්ධන මෙහෙයුමේ අවස්ථාවක් ලෙස සිංගප්පූරුවේ අලුතින්ම ඉදිවුණු Jewel Changi ගුවන් තොටුපොළේදී

Read more

ඊ.ටී.අයි. ගනුදෙනුව ගැන මහජනතාවගෙන් ලිඛිත පැමිණිලි ප්‍රකාශ හෝ තොරතුරු ඉල්ලයි

ඊ.ටී.අයි. ගනුදෙනුව ගැන මහජනතාවගෙන් ලිඛිත පැමිණිලි ප්‍රකාශ හෝ තොරතුරු ඉල්ලයි එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් (ETI) සමාගමේ ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හි සිදුව ඇතැයි පැවසෙන

Read more

දුම්රිය කාර්යක්ෂම කිරීමේ උපදේශක කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රංශ සහ දේශීය බද්ධ සමාගමකට

දුම්රිය කාර්යක්ෂම කිරීමේ උපදේශක කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රංශ සහ දේශීය බද්ධ සමාගමකට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු

Read more

රඳවා තබා ගැනීමේ බදු ඉවත් කිරීම පිළිබඳ නිවේදනයක්

රඳවා තබා ගැනීමේ බදු ඉවත් කිරීම පිළිබඳ නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් බදු පනත් කෙටුම්පත

Read more

පේටන්ට් බලපත්‍රය මාසයක් ඇතුළත ලබාදීමේ හැකියාව සොයා බලයි

පේටන්ට් බලපත්‍රය මාසයක් ඇතුළත ලබාදීමේ හැකියාව සොයා බලයි මෙරට නව නිර්මාණකරුවන්ට සිය නිර්මාණ සහ නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් පේටන්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී

Read more

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නඩත්තු සහ හදිසි ප්‍රතිචාර නෞකාවක් කුලියට ගැනීමට යයි

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නඩත්තු සහ හදිසි ප්‍රතිචාර නෞකාවක් කුලියට ගැනීමට යයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත නඩත්තු සහ

Read more

කහටගහ පතලේ මිනිරන් වෙත අගය එකතු කිරිමට ආයෝජකයෙකු සොයයි

කහටගහ පතලේ මිනිරන් වෙත අගය එකතු කිරිමට ආයෝජකයෙකු සොයයි කහටගහ ග්‍රැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනයට අයත් කහටගත මිනිරන් පතලෙන් ලබා ගන්නා

Read more