අශෝක් පතිරගේ NDB අධ්‍යක්ෂ ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගනී

අශෝක් පතිරගේ NDB අධ්‍යක්ෂ ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගනී ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (National Development Bank PLC) හි හිටපු උප සභාපතිවරයෙකු මෙන්ම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුව කටයුතු

Read more

සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් කිරීමට යෝජනා

සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් කිරීමට යෝජනා සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (Sri

Read more

සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් නව ඩෙබිඩ් කාඩ් පතක්

සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් නව ඩෙබිඩ් කාඩ් පතක් සම්පත් බැංකුවේ 100%ක සම්පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත මූල්‍ය සමාගමක් වන සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම

Read more

ඩයලොග් ආසිආටා වෙත මව් සමාගමෙන් ලැබුණු ඩො.මි. 254ක් BOI සමගින් ආයෝජනයට

ඩයලොග් ආසිආටා වෙත මව් සමාගමෙන් ලැබුණු ඩො.මි. 254ක් BOI සමගින් ආයෝජනයට මැලේසියාවේ ආසිආටා ගෘප් බර්හාඩ් මව් සමාගමෙන් මෙරට ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම

Read more

මහජන බැංකු සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ People’s Leasing and Finance හි සභාපති ධුරයට

මහජන බැංකු සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ People’s Leasing and Finance හි සභාපති ධුරයට People’s Leasing and Finance හි නව සභාපතිවරයා ලෙස මහජන බැංකුවේ සභාපති

Read more

සූරිච්හි FESPO Travel ‍Fair ප්‍රදර්ශනයේදී ශ්‍රී ලාංකික කුටියට ඉහළ ආකර්ෂණයක්

සූරිච්හි FESPO Travel ‍Fair ප්‍රදර්ශනයේදී ශ්‍රී ලාංකික කුටියට ඉහළ ආකර්ෂණයක් ස්විස්ටර්ලන්තයේ සූරිච් නුවරදී පසුගියදා පැවැත්වුණු FESPO Travel ‍Fair සංචාරක වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ ප්‍රදර්ශන

Read more