සුමිත් කුමාරණතුංග සියපත ෆිනෑන්ස්හි නව සභාපති ධුරයට

සුමිත් කුමාරණතුංග සියපත ෆිනෑන්ස්හි නව සභාපති ධුරයට සම්පත් බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධිත මූල්‍ය සමාගම වන සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීහි නව සභාපතිවරයා ලෙස

Read more

මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීමේ උපදේශන සමාගම තේරීම පෞද්ගලික සමාගමකට

මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීමේ උපදේශන සමාගම තේරීම පෞද්ගලික සමාගමකට  මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නියාමනය හා

Read more

ගමට සන්නිවේදනය යටතේ TRC රත්නපුරයේ ගම් පරීක්ෂා කරයි

ගමට සන්නිවේදනය යටතේ TRC රත්නපුරයේ ගම් පරීක්ෂා කරයි ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “ගමට සන්නිවේදනය” ව්‍යාපෘතිය

Read more

කිමාලි ප්‍රනාන්දු වැලිබල් වන් වෙතින් සමුගනී

කිමාලි ප්‍රනාන්දු වැලිබල් වන් වෙතින් සමුගනී වැලිබල් වන් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල‍යේ ස්වාධීන විධායක නොවන සාමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කළ කිමාලි

Read more

ද ෆිනෑන්ස් අර්බුදයට මහ බැංකුව ඍජුවම වගකිව යුතුයි – ද ෆිනෑන්ස් සේවක සංගමය සහ ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානය

ද ෆිනෑන්ස් අර්බුදයට මහ බැංකුව ඍජුවම වගකිව යුතුයි – ද ෆිනෑන්ස් සේවක සංගමය සහ ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානය  අද වන විට

Read more

විදෙස් සංචාරකයන් සහ ආයෝජකයන් මෙරටදී මුහුණ දෙන ගැටලු ගැන ජර්මානු තානාපති ඇමතිට පවසයි

විදෙස් සංචාරකයන් සහ ආයෝජකයන් මෙරටදී මුහුණ දෙන ගැටලු ගැන ජර්මානු තානාපති ඇමතිට පවසයි මෙරටට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයන් සහ ආයෝජකයන් මුහුණ

Read more