ප්‍රදීප් අමිර්තනායගම් People’s Leasing & Finance සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙයි

ප්‍රදීප් අමිර්තනායගම් People’s Leasing & Finance සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙයි මහජන බැංකුව යටතේ පරිපාලිත මූල්‍ය සහ කල්බදු සමාගමක් වන පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ්

Read more

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂමේ නව සභාපති තැරැව් ප්‍රධානීන් හමුවීම 25 වැනිදා

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂමේ නව සභාපති තැරැව් සමාගම්හි ප්‍රධානීන් හමුවීම 25 වැනිදා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසන් සභාවේ (SEC) නව සභාපති නීතීඥ

Read more

2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් මුද්දර කාර්යාංශයෙන් විශේෂිත මුද්දරයක්

2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් මුද්දර කාර්යාංශයෙන් විශේෂිත මුද්දරයක් 2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් හෙට දිනයේදී විශේෂිත මුද්දරයක් නිකුත් කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යාංශය

Read more

ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහලෙන් මේ වසරේදී මාසිකව නොමිලේ හෘද සායනයක්

ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහලෙන් මේ වසරේදී මාසිකව නොමිලේ හෘද සායනයක් ආසිරි හෙල්ත් සමාගමට අයත් ආසිරි සෙන්‍ට්‍රල් රෝහල මගින් මේ වසරේ සෑම

Read more

උතුරේ නව ව්‍යවසාකයන්ට ඉන්දියාවෙන් රුපියල් මිලියන 250ක්

උතුරේ නව ව්‍යවසාකයන්ට ඉන්දියාවෙන් රුපියල් මිලියන 250ක් උතුරේ අංකුර හා නව ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම වෙනුවෙන් ව්‍යපාරික මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා

Read more

කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ නව CDS ගිණුමක් ඇරඹීම පහසු කරවයි

කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ නව CDS ගිණුමක් ඇරඹීම පහසු කරවයි කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ ආයෝජනය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්

Read more

සංචාරක ව්‍යපාරය සංවර්ධනයට “ශ්‍රී ලංකා සංචරණ” නමින් නව ආයතනයක්

සංචාරක ව්‍යපාරය සංවර්ධනයට “ශ්‍රී ලංකා සංචරණ” නමින් නව ආයතනයක් මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය සංවර්ධනය සදහා නව ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය සැලසුම්

Read more