ප්‍රියන්ත තල්වත්ත නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් ප්‍රධාන විධායක ධුරයට

ප්‍රියන්ත තල්වත්ත නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් ප්‍රධාන විධායක ධුරයට නේෂන්ස්ට් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස ප්‍රියන්ත තල්වත්ත මහතා 2020 අප්‍රේල්

Read more

රතු කුරුසය, ඩෙටෝල් සමග එක්ව බස්නාහිර පොලිසි පිරිසිදු කිරීම අරඹයි

රතු කුරුසය, ඩෙටෝල් සමග එක්ව බස්නාහිර පොලිසි පිරිසිදු කිරීම අරඹයි ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංවිධානයේ කොළඹ ශාඛාව අද දිනයේදී බස්නාහිර

Read more

ගෙවතු දස ලක්ෂයක් වගා කරන ‘සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත’

ගෙවතු දස ලක්ෂයක් වගා කරන ‘සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත’ ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වන COVID-19 වසංගතය හමුවේ මෙරට ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අඛණ්ඩව

Read more

විදේශ මුදල් මෙරට තැන්පත් කරන ලෙස මහ බැංකුව විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉල්ලයි

විදේශ මුදල් මෙරට තැන්පත් කරන ලෙස මහ බැංකුව විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉල්ලයි සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ රටට සහ ජනතාවට හිතැති,

Read more

අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ශ්‍රී ලංකන් වැටුප් 25%කින් කපයි

අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ශ්‍රී ලංකන් වැටුප් 25%කින් කපයි COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් අර්බුදයට ලක්ව ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම තවදුරටත් ජාතික

Read more

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් වෙත අගමැතිගේ ස්තූතිය

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් වෙත අගමැතිගේ ස්තූතිය COVID-19 වසංගත තත්ත්වයට එරෙහි සටන උදෙසා පිහිටුවා ඇති ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා අරමුදල වෙනුවෙන් මුදල්

Read more

ලැයිස්තුගත සමාගම්හි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම් ගැන CSE වෙතින් උපදෙස්

ලැයිස්තුගත සමාගම්හි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම් ගැන CSE වෙතින් උපදෙස් රට තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇති COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ගැටලුවක් බවට

Read more