යුරෝපා සංගමයත් ශ්‍රී ලංකාවට යූරෝ මිලියන 22 ක් ලබා දෙයි

යුරෝපා සංගමයත් ශ්‍රී ලංකාවට යූරෝ මිලියන 22 ක් ලබා දෙයි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වෛරසයෙන් ජනතාවට එල්ල වන බලපෑම්

Read more

ඇට්ලස් සමාගමෙන් ඉරණවිල COVID-19 රෝහලටත් රොබෝවක්

ඇට්ලස් සමාගමෙන් ඉරණවිල COVID-19 රෝහලටත් රොබෝවක් COVID-19 රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඉරණවිලදී විවෘත කෙරුණු රෝහල සඳහාද ස්වංයක්‍රීය නියමු රොබෝ

Read more

COVID-19 පාඩුව මැකීමට සොෆ්ට්ලොජික් සමූහයත් 30%කින් වැටුප් කපයි

COVID-19 පාඩුව මැකීමට සොෆ්ට්ලොජික් සමූහයත් 30%කින් වැටුප් කපයි මෙරට තුළ එකිනෙකට වෙනස් ක්ෂේත්‍රයන්හි විහිදී ගිය ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම් රැසක හිමිකාරීත්වය

Read more

බ්‍රවුන්ස්බී ච් හොටෙල්ස් ‘දිරි සවි පුවරුවේ’ ලැයිස්තුගතවීමට ඉල්ලයි

බ්‍රවුන්ස්බී ච් හොටෙල්ස් ‘දිරි සවි පුවරුවේ’ ලැයිස්තුගතවීමට ඉල්ලයි ප්‍රකට ව්‍යාපාරික හැරී ජයවර්ධනගේ හිමිකාරීත්වයෙන් යුත් මෙල්ස්ටාකෝර්ප් පීඑල්සීහි වැඩි කොටස් හිමිකමක් සහිත

Read more