ඩයලොග් වෙතින් රෝහල් දැඩි සත්කාර ඒකක සංවර්ධනයට රු. ලක්ෂ 2000ක්

ඩයලොග් වෙතින් රෝහල් දැඩි සත්කාර ඒකක සංවර්ධනයට රු. ලක්ෂ 2000ක් ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම, මෙරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගත් රෝහල් සඳහා

Read more

කොටස් වෙළෙඳ පොළ විවෘත නොවීම ගැන යම් පාර්ශ්ව සතුටින්ලු, යම් පාර්ශ්ව අසතුටින්ලු

කොටස් වෙළෙඳ පොළ විවෘත නොවීම ගැන යම් පාර්ශ්ව සතුටින්ලු, යම් පාර්ශ්ව අසතුටින්ලු කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ගනුදෙනු කටයුතු යළි ආරම්භ

Read more

ෂෙරටන් කලම්බෝ විවෘත කිරීමත් කල්යයි

ෂෙරටන් කලම්බෝ විවෘත කිරීමත් කල්යයි ලංකා හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් රෙසිඩන්සීස් (පෞද්) සමාගම මගින් කොළඹ ගාලු පාරේ ඉදි කළ කාමර 320 කින්

Read more