කෝවිඩ්-19 බලපෑ පෞද්ගලික ආයතන ගැන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු ඉල්ලයි

කෝවිඩ්-19 බලපෑ පෞද්ගලික ආයතන ගැන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු ඉල්ලයි නව කොරෝනා වෛරසය හෙවත් කෝවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ පෞද්ගලික

Read more

කටුනායක සිට එමිරේට්ස් කාර්ගෝ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව

කටුනායක සිට එමිරේට්ස් කාර්ගෝ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානා මගින් මෙරට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ කාර්ගෝ සේවා තවදුරටත්

Read more

කාවන් රත්නායක NDB සභාපති පුටුවෙන් ඉවත් වෙයි

කාවන් රත්නායක NDB සභාපති පුටුවෙන් ඉවත් වෙයි නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී (NDB) හි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාවන් රත්නායක මහතා

Read more

කෝවිඩ්-19 නිසා ආදායම් අඩුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයෝජන සැලසුම් යම් පීඩනයකලු

කෝවිඩ්-19 නිසා ආදායම් අඩුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයෝජන සැලසුම් යම් පීඩනයකලු රට තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇති කෝවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් පනවා

Read more