බ්ලැක් නයිට් අශ්වයා හලයි! නයිට් එයි

බ්ලැක් නයිට් අශ්වයා හලයි! නයිට් එයි මෙරට වෙළෙඳ පොළෙහි මුල් පෙළේ ස්ථානයක් හිමි කරගෙන ඇති කොලෝන් ස්ප්‍රේ, හෙයාර් ජෙල් ඇතුලු

Read more

‘කප්රුක’ වැඩියෙන් ගත් රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ආපසු දීලා

‘කප්රුක’ වැඩියෙන් ගත් රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ආපසු දීලා COVID-19 වසංගතය අවස්ථාවේදී වෙළෙඳ පොළේ පවතින මිලට සහ රජයේ පාලන මිලට වඩා

Read more

විදේශ මුදල් තැන්පතුවට විශේෂ තැන්පතු ගිණුම හඳුන්වා දෙයි

විදේශ මුදල් තැන්පතුවට විශේෂ තැන්පතු ගිණුම හඳුන්වා දෙයි COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රට මුහුණ පා ඇති අභියෝග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා

Read more

සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන් 2021 වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුවෙන් නිදහස්

සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන් 2021 වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුවෙන් නිදහස් සංචාරක මාර්ගෝපදේශක වෘත්තියේ නිරත පිරිස් සඳහා ලබන 2021 වසර සඳහා වන ලියාපදිංචි ගාස්තුව

Read more