ක්‍රිකට් විකාශන හිමිකම සඳහා ලංසු තැබීමට සෝනි පික්චර්ස් යළි එයි

ක්‍රිකට් විකාශන හිමිකම සඳහා ලංසු තැබීමට සෝනි පික්චර්ස් යළි එයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙරටදී සහ විදේශයන්හිදී තරග වදින ක්‍රිකට්

Read more

අන්තර්ජාල භාණ්ඩ අලෙවිය පිළිබඳ පැමිණිලි ඉහළට, රෙගුලාසි ඉදිරි සතිවලදී

අන්තර්ජාල භාණ්ඩ අලෙවිය පිළිබඳ පැමිණිලි ඉහළට, රෙගුලාසි ඉදිරි සතිවලදී අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ ඇනවුම් කර මිලදී ගැනීමේදී තමන් මුහුණ දෙන ගැටලු

Read more

චීනයෙන් යන සමාගම් ලංකාවට ආකර්ෂනය කරගන්න – සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

චීනයෙන් යන සමාගම් ලංකාවට ආකර්ෂනය කරගන්න – සජිත් කියයි වර්තමානය වනවිට ජපානය, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළුව තවත් රටවල් කිහිපයක්ම චීනයේ

Read more