ට්‍රම්ප් ඉල්ලූ Covid-19ට එරෙහි ඖෂධය රටින් පිටකිරීම මෝඩි තහනම් කරයි

ට්‍රම්ප් ඉල්ලූ Covid-19ට එරෙහි ඖෂධය රටින් පිටකිරීම මෝඩි තහනම් කරයි Covid-19 වෛරසයට එරෙහිව යම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කළ හැකි බවට දැනට

Read more

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ මව්පියන්ට මහකොමසාරිස්ගෙන් පණිවුඩයක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ මව්පියන්ට මහකොමසාරිස්ගෙන් පණිවුඩයක් COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවද ඇතුළුව ලොව පුරා උද්ගතව පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ

Read more

ඇඳිරිනීතිය නිසා ජීවනෝපාය අහිමි සැමටම රුපියල් 5,000 ක දීමනාව

ඇඳිරිනීතිය නිසා ජීවනෝපාය අහිමි සැමටම රුපියල් 5,000 ක දීමනාව නව කොරෝනා හෙවත් කෝවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් ආර්ථික අපහසුතාවට පත්ව සිටින පිරිස්

Read more