ඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 200 ඉක්මවයි

ඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 200 ඉක්මවයි ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වෙමින් අද (2020 අප්‍රේල් 08)

Read more

Twitter නිර්මාතෘගෙන් ගෝලීය කොරෝනා අරමුදලට ඩොලර් බිලියනයක්

Twitter නිර්මාතෘගෙන් ගෝලීය කොරෝනා අරමුදලට ඩොලර් බිලියනයක් ලොව සුප්‍රසිද්ධ සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් වන Twitter සමාගමේ නිර්මාතෘවරයා මෙන්ම එහි ප්‍රධාන විධායක

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ආහාර සුරක්ෂිතතාව ගැන සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ආහාර සුරක්ෂිතතාව ගැන සාකච්ඡාවක් COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමගම රට තුළ උද්ගත වන ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ගැටලුවට විසඳුම්

Read more