2019 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව එළිදැක්වෙයි

2019 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව එළිදැක්වෙයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ

Read more

හිටපු සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් CEO නලින් විජේකෝන් පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් CEO වෙයි

හිටපු සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් CEO  නලින් විජේකෝන් පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් CEO වෙයි මහජන බැංකුවේ පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ‘පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී’ සමාගමේ නව

Read more

පෞද්ගලික ජෙට් යානා ගාල් කිරීමටත් මත්තලින් ආරාධනා

පෞද්ගලික ජෙට් යානා ගාල් කිරීමටත් මත්තලින් ආරාධනා කෝවිඩ්-19 වසංගතය අවස්ථාවේදී පනවා ඇති සංචාරක තහනම් හේතුවෙන් සිය ගුවන් ගමන් නවත්වා තිබෙන

Read more

ජනතාව අතර මුදල් හිඟකමෙන් බියර් අලෙවිය අඩුවේවි – ලයන් බෘවරි පවසයි

ජනතාව අතර මුදල් හිඟකමෙන් බියර් අලෙවිය අඩුවේවි – ලයන් බෘවරි පවසයි කෝවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ කඩා වැටීම මෙන්ම

Read more

ජෙට්වින්ග් කලම්බෝ සෙවන් හැර අනෙක් සෑම හෝටලයකම කාමර හිස් – ජෙට්වින්ග් හෝටල් සභාපති

ජෙට්වින්ග් කලම්බෝ සෙවන් හැර අනෙක් සෑම හෝටලයකම කාමර හිස් – ජෙට්වින්ග් හෝටල් සභාපති ජෙට්වින්ග් හෝටල් සමූහයට අයත් ජෙට්වින්ග් කලම්බෝ සෙවන්

Read more