ලොක්ඩවුන් නිසා වීඩියෝ ක්‍රීඩා ඇබ්බැහිය ඉහළ ගිහින්ලු

ලොක්ඩවුන් නිසා වීඩියෝ ක්‍රීඩා ඇබ්බැහිය ඉහළ ගිහින්ලු COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයට පත් කර ඇති එක්සත් ජනපදයේ සහ යුරෝපයේ ජනතාව

Read more

ඉන්දියාව විශේෂ යානයකින් ඖෂධ තොගයක් එවයි

ඉන්දියාව විශේෂ යානයකින් ඖෂධ තොගයක් එවයි ඉන්දියාවේ සිට ඖෂධ තොගයක් රැගත් විශේෂිත ගුවන් යානයක් අද දිනයේදී කටුනායක ගුවන් ‍තොටුපොළ වෙත

Read more

COVID-19 නිසා ජෝන් කීල්ස් සේවකයන්ගේ වැටුප් 35% කින් කපා දමයි

COVID-19 නිසා ජෝන් කීල්ස් සේවකයන්ගේ වැටුප් 35% කින් කපා දමයි මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම

Read more

COVID-19 පාඩුව පියවීමට බ්‍රැන්ඩික්ස් විධායක පඩි 60% කින් කැපේ

COVID-19 පාඩුව පියවීමට බ්‍රැන්ඩික්ස් විධායක පඩි 60% කින් කැපේ ගෝලීය වශයෙන් මෙන්ම දේශීය වශයෙන්ද උද්ගතව පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන්

Read more

ලංකාවේ වාහන වෙළෙඳ පොළට අනාගතයක් නැහැ?

ලංකාවේ වාහන වෙළෙඳ පොළට අනාගතයක් නැහැ? COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ගෝලීයව මෙන්ම දේශීයවත් හට ගෙන ඇති ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ මෙරට

Read more