සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සහන පැකේජයට ඉල්ලුම් කිරීමේ අවසන් දිනය ජනවාරි 31

රුපියල් මිලියන 300 ට අඩු ණය ලබා ගෙන මේ වනවිට ඒවා ගෙවා ගත නොහැකිව සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්

Read more

බදු සහන ඇතුළත් දේශීය ආදායම් පනත් සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය…

දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද

Read more

2020 සඳහා බදු ඉලක්කයක් ලබා දීමට රජය තවත් කල් ගනී….

වත්මන් රජය 2020 වර්ෂය සඳහා මෙතෙක් කිසිදු බදු ඉලක්කයක් තමන් වෙත ලබා දී නැතැයි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් නදුන් ගුරුගේ

Read more