සමාගම් රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව විදේශීය සමාගම් සංස්ථාපනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත සමාගම් හැර අනෙකුත් සියලුම විදේශීය සමාගම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්ථාපනය කිරීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු

Read more

රනිල්ගේ PPP ආයතනය මහින්ද වසා දමයි

රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය යටතේ මෙරට තුළ ව්‍යාපාර ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් පිහිටුවා තිබූ රාජ්‍ය – පෞද්ගලික

Read more

කොටස් වෙළෙඳ පොළ ලැයිස්තුගත සමාගම් වර්ගීකරණයට ජනවාරි 20 සිට අලුත් ක්‍රමවේදයක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ ලැයිස්තු ගත සමාගම් වර්ගීකරණය සඳහා මෙතෙක් පැවැති ක්‍රමවේදය ජනවාරි 20 වැනිදා සිට අත්හිටුවීමට තීරණය කර

Read more