ලංකා හොස්පිටල් සභාපති ධුරය එහි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට

ලංකා හොස්පිටල්ස් හි නව සභාපතිවරයා ලෙස මෙරට ප්‍රකට වෛද්‍යවරයෙකු වන විද්‍යා ජෝති වෛද්‍ය බන්දුල චන්ද්‍රනාත් විජේසිරිවර්ධන මහතා පත් කර ඇත. 

Read more