සිල්රෙදි නඩුව, කැරම් බෝඩ් නඩුවල විත්තිය සඳහා පෙනී සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ රත්වත්තේ BOC සභාපති පුටුවේ වැඩ භාරගනී

ලංකා බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස තේරී පත්ව සිටි ජ්‍යෙෂ්ට නීතීඥ කාංචන රත්වත්තේ මහතා අද පෙරවරුවේදී එම බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස වැඩ

Read more

මහනුවර ලක්සල ප්‍රදර්ශනාගාරය නව මුහුණුවරකින් යළි විවෘතවේ..!

විදේශ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට හැකිවන සේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ගෙන් සමන්විත ප්‍රදර්ශනාගාරයක් බවට පත්කොට ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය(ලක්සල) මහනුවර ප්‍රදර්ශනාගාරය

Read more

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් අවන්හල් සහ හෝටල් වෙත අනතුරු ඇඟවීමක්…

දේශීය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් සේවා සැලසීම ප්‍රතික්ෂේප කරන සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ බලපත්‍රලාභී අවන්හල් සහ හෝටල් සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සංචාරක

Read more