මෙරට දිනෙක සිගරට් අලෙවිය සිගරට් එක්කෝටි දස ලක්ෂයක්?

මෙරට සිටින ලක්ෂ 15කට අධික දුම්වැටි උරන්නන් සංඛ්‍යාවක් දිනෙකට දුම්වැටි එක්කෝටි දස ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පානය කරන බව ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන

Read more

මහ බැංකුව මේ වසරේදී අලුතින් මුදල් අච්චු ගැනීමට යයි…

2020 දී රුපියල් 20 කාසියක්, රුපියල් 2,000ක මුදල් නෝට්ටුවක් මේ වසර තුළදී නව රුපියල් 20ක සමරු කාසියක් සහ රුපියල් 2,000ක

Read more

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ප්‍රාථමික ගනුදෙනු අත්හිටුවීම තවත් මාස 6කට දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ බවට චෝදනා ලැබ ඇති පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම වෙත පනවා තිබූ ප්‍රාථමික අලෙවි කටයුතු

Read more