හිටපු EDB සභාපතිනිය කාර්ගිල්ස් සිලෝන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

කාර්ගිල්ස් (සිලෝන්)හි ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස ඉන්දිරා මල්වත්ත මහත්මිය ලබන පෙබරවාරි 01 වැනිදා සිට සම්බන්ධ කරගන්නා බව එම සමාගම

Read more

සංචාරක කුලී රථ සේවාව සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශ රියදුරන් නියාමනයට වැඩපිළිවෙලක්…

කොළඹ කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොල වෙත පැමිණෙන සංචාරකයන් වෙත ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසන සංචාරක කුලී රථ සේවා සහ එහිදී සැපයෙන සංචාරක

Read more

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඇගලුම් කර්මාන්තයේ කේන්ද්‍රස්ථානය කරන්නැයි මුල් පෙළේ ඇගලුම් අපනයනකරුවෝ ඉල්ලති…

ගෝලීය ඇගලුම් කර්මාන්තයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරන්නැයි මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ඇගලුම් අපනයනකරුවෝ ආයෝජන

Read more