පසුගිය වසරේ මෙරට මුළු අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 16.1ක්

පසුගිය වසරේ මෙරට මුළු අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 16.1ක්  2019 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ලැබූ මුළු අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Read more

SME ණය සහන පැකේජයට ඉල්ලුම් කිරීමට පෙබරවාරි 10 දක්වා අවස්ථාව

SME ණය සහන පැකේජයට ඉල්ලුම් කිරීමට පෙබරවාරි 10 දක්වා අවස්ථාව බැංකු ණය ආපසු ගෙවා ගත නොහැකිව සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ

Read more

ජනවාරි 26 සිට 30 දක්වා චීන ජාතිකයන් 1,936ක් මෙරටට පැමිණිලා

ජනවාරි 26 සිට 30 දක්වා චීන ජාතිකයන් 1,936ක් මෙරටට පැමිණිලා චීනයේ නව කොරෝනා වෛරසය දරුණු මට්ටමට පත්වීම ආරම්භ වුණු පසුගිය

Read more

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පහත හෙළයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පහත හෙළයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව

Read more

චන්න පලන්සූරිය සියපත ෆිනෑන්ස් සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙයි

චන්න පලන්සූරිය සියපත ෆිනෑන්ස් සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙයි සම්පත් බැංකුවට අනුබද්ධ මූල්‍ය ආයතනය වන “සියපත ෆිනෑන්ස්” හි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු

Read more