ලංකා බැංකුවෙන් නව රූපවාහිනි නාලිකාවක්

ලංකා බැංකුව මෙරට පුරා ව්‍යාප්තව ඇති සිය බැංකු ශාඛා සම්බන්ධ කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ලෙස නව රූපවාහිනි නාලිකාවක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු

Read more

මෙරට වෙළෙඳපොළේ සිමෙන්ති සන්නාම 26ක්

2019 සැප්තැම්බර් දක්වා මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 26ක සිමෙන්ති දේශීයව නිපදවද්දී, මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 38ක සිමෙන්ති ආනයනය කරලා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය

Read more