ඔටාරා සිංගර් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙන් ඉවත්වීම නිල වශයෙන් දැනුම් දෙයි

සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකාවක වූ ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වැනිදා සිට එම ධුරයෙන් ඉවත්ව ඇති

Read more

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගනුදෙනු ගැන සෙවීමට ජනාධිපති කොමිසමක්

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් නොහොත් ඊ.ටී.අයි. සමාගමේ සිදුව ඇති ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Read more