රජයේ SME ණය සහන පැකේජය ලීසිං සඳහා ලබා දීම අසීරුයිලු!

රජයේ SME ණය සහන පැකේජය ලීසිං සඳහා ලබා දීම අසීරුයිලු! ණය ගෙවීම අක්‍රීය වී තිබෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ ව්‍යාපාර යළි

Read more

ණය පොළී අනුපාත අඩු නොකරන බැංකුවලට දැනට දඩුවමක් නැහැ

ණය පොළී අනුපාත අඩු නොකරන බැංකුවලට දැනට දඩුවමක් නැහැ සිය ණය පොළී අනුපාතික පහළ හෙළන ලෙසට මහ බැංකුව ලබා දී

Read more

ද ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කිරීම වඩාත් සාර්ථකම ක්‍රමයයි – මහ බැංකුව

ද ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කිරීම වඩාත් සාර්ථකම ක්‍රමයයි – මහ බැංකුව මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණයකට අනුව ගනුදෙනු අත්හිටුවා ඇති ද

Read more

මෙරට මූලික සන්නිවේදන අවශ්‍යතා හෝ සපුරා නොමැති ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීමේ TRC මෙහෙයුමක්

මෙරට මූලික සන්නිවේදන අවශ්‍යතා හෝ සපුරා නොමැති ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීමේ TRC මෙහෙයුමක් සියලු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් අන්තර්ජාල පහසුකම් සපුරාලීම සඳහා මූලික සන්නිවේදන

Read more