දෙරණේ ‘Pulse’ සිංහලෙන් ‘ගැස්ම’ වෙයි…

දෙරණ මැක්රෝඑන්ටර්ටේන්මන්ට් (පෞද්) සමාගම මෙරට නවතම විනෝදාස්වාදන සහ ජීවනවිලාසිතා පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන වෙබ් අඩවියක් ලෙස පවත්වාගෙන යන www.pulse.lk හි සිංහල භාෂා

Read more

ඩොලර් බිලියන 10 සංචාරක ආදායම් ඉලක්කය ජනපති ගෝඨාභය 2030 න් 2025ට ගෙන එයි

2025 වසර වන විට මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 60ක් දක්වා වැඩි කර ගෙන, සංචාරක ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන

Read more