ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳ පොළ ගැන සහ එහි ආයෝජනය කිරීම ගැන ඉගෙනීමට SEC වෙතින් පාඨමාලා දෙකක්…

ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව වෘත්තිකයන් වෙත උසස් දැනුමක් හිමි කරදීමේ අරමුණින් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳ පොළ තුළ ආයෝජකයෙකු බවට පත්වන්නේ කෙසේද යන්න

Read more

රාජ්‍ය ඇමති රාජගිරියෙන් බත්තරමුල්ලට එයි..

රාජගිරිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරයට ‍රැගෙන යාම ඊයේ සිදු විය.  එහිදී කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය

Read more

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්හි නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කෙරේ

– සෙල්ටෙල්හි ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා, මාතලේ හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා, අයවැය දෙපාර්තමේන්තු හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා, රේන්බෝ පේජස් නිර්මාතෘවරයා නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට –

Read more