අලුත විවාහ වන ඉන්දියානුවන්ගේ වැඩි කැමැත්ත ලංකාවටලු!

ඉන්දියානු ජාතිකයන් සිය විවාහ මංගල්‍යය උත්සව ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට වැඩි කැමැත්තකින් පසුවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ නව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස

Read more

ධාරා විජේතිලක සම්පත් බැංකුවේ උප සභාපති ධුරයට

ධාරා විජේතිලක සම්පත් බැංකුවේ උප සභාපති ධුරයට සම්පත් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කළ ධාරා විජේතිලක මහත්මිය එම බැංකුවේ

Read more

මාර්තුවේ සංචාරක ඉපැයීම් 70.8% කින් පහළට

මාර්තුවේ සංචාරක ඉපැයීම් 70.8% කින් පහළට සංචාරක කර්මාන්තය හරහා පසුගිය මාර්තු මාසයේදී මෙරටට ලැබුණු ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 135ක්

Read more

අබාන්ස් සතු තොග මාස 6ක ඉල්ලුම සදහා ප්‍රමාණවත්ලු

අබාන්ස් සතු තොග මාස 6ක ඉල්ලුම සදහා ප්‍රමාණවත්ලු කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් බොහෝ බලපෑම්වලට ලක් වුවද තම සමාගම සතු විදුලි උපකරණ

Read more

ද ෆිනෑන්ස් කඩා වැටීමට මහ බැංකුව වගකිව යුතුයි – අගමැති මහින්ද

ද ෆිනෑන්ස් කඩා වැටීමට මහ බැංකුව වගකිව යුතුයි – අගමැති මහින්ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ මූල්‍ය ආයතනයක්

Read more