කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඩිජිටල්කරණ වැඩපිළිවෙල ඇරඹේ

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළෙහි මූලික ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ පළමු පියවරක් ලෙස මුද්‍රිත ගිණුම් ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයට පරිවර්තනය කිරීමටත්, කොළඹ

Read more

පෝර්ට් සිටියේ ඩො. බිලියන 1 ආයෝජනයට අනුමැතිය

කොළඹ වරාය නගරය හෙවත් පෝර්ට් සිටි හි ඉදිකිරීම්කරුවා වන චයිනා හාබර් ඉන්ජිනියරිං කම්පැනි (CHEC) මගින් එහි සිදු කිරීමට යෝජිත ඩොලර්

Read more

ශ්‍රී ලංකා කාල පරිහරණ සමීක්ෂණ වාර්තාව එළි දකී

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම වරට පවත්වන ලද ශ්‍රී ලංකා කාල පරිහරණ සමීක්ෂණයේ අවසන් වාර්තාව ප්‍රකාශයට

Read more