බැංකු ඇතුළු සමාගම් රැසක සභාපති ධුර දැරූ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ දෙටු පුත් අද නික්ම යයි

මෙරට ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් මෙන්ම  බැංකු ඇතුළු සුප්‍රසිද්ධ සමාගම් රැසක සභාපති ධුරය හෙබ වූ අභාවප්‍රාප්ත සරත් කුසුම් වික්‍රමසිංහ

Read more