ජෝන් කීල්ස් වෙත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමායතනයෙන් ඩො. මි. 175ක්

මෙරට සුප්‍රසිද්ධ සමාගම් සමූහයක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමායතනය (IFC) අතර එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 175ක

Read more

මුදල් මණ්ඩල පුරප්පාඩු සඳහා නව තෝරා ගැනීම් හෙට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනකු සඳහා පවතින පුරප්පාඩුව සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නම් කර එවා ඇති නාමයෝජනා හෙට

Read more

ජනශක්ති ඉන්ෂුවරන්ස් CEO ජූඩ් ප්‍රනාන්දු ඉල්ලා අස්වීමට යයි

ජනශක්ති ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන ජූඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා ලබන අගෝස්තු 31 වැනිදා සිට එම ධුරයෙන්

Read more