ජර්මානු රජයෙන් යූරෝ මිලියන 11ක තාක්ෂණික ආධාර

ක්ෂේත්‍ර තුනක් සඳහා ජර්මානු තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ජර්මානු රජය අතර ගිවිසුමකට එළැඹීම අද දිනයේදී

Read more

ඉසුරු බාලපටබැදි පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති ධුරයට

මහජන බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධිත පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සීහි නව විධායක නොවන ස්වාධීන නොවන සභාපතිවරයා ලෙස හිමෂි ඉසුරු බාලපටබැදි මහතා පත් කර

Read more

ශ්‍රී ලංකාව අගෝ. 01 සිට සෑම රටකම සංචාරකයන්ට යළිත් විවෘතයිලු

රට තුළ COVID-19 වසංගතය සාර්ථකව පාලනය කිරීමෙන් පසුව 2020 අගෝස්තු මස 01 වැනි දින සිට සෑම රටකින්ම පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන්

Read more